Styrelsen
EKSJÖBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING 2020

Ordförande Elisabeth Leek
Norra Notåsa, 573 73 Sunhultsbrunn
telefon: 0140-212 25      elisabeth.leek(at)telia.com

Vice ordförande Börje Jönsson
Klosterstigen 9, 575 37 Eksjö
telefon: 0708-63 12 17   borje.jn(at)gmail.com 

Sekreterare: Elisabet Artmark Arvidsson
St. Hornsved 2, 575 97 Ingatorp, 
telefon 0381-214 26,      eyarvidsson(at)gmail.com

Kassör: Lena Liljedahl, 
Blåsippevågen 8, 575 37 Eksjö
telefon:                         lcliljedahl(at)gmail.com

Vice kassör: Britt Jönsson
Klosterstigen 9, 575 37 Eksjö
telefon: 0708-68 25 42   britt.jn(at)hotmail.com

Styrelseledamöter:
Vacant

Rune Elofsson, Norra Storg 44A, 575 32 Eksjö, 
telefon 0381-129 94       runehalvard444(at)gmail.com

Suppleant: 
Tommy Nilsson, Backgatan 5, 575 35 Eksjö 
telefon                           tommy(at)betonia.se

Revisorer:
Ulf Björlingsson, Eksjö 0707-72 84 74
Stefan Stjern, Eksjö 0706-36 60 48
Revisorssuppleant:
Bengt Södergren Jönköping, telefon 036-715722

Valberedning:
Anders Åkesson sammankallande, Sunhultsbrunn, telefon 0140-212 25
Carina Werdenskog Eksjö, telefon 0381-120 94
Gizela Lantz  gizela.lantz(at)telia.com

Föreningsadress: 
Eksjöbygdens Släktforskarförening
c/o Elisabeth Leek, Norra Notåsa, 57373 Sunhultsbrunn

Forskarförteckning:
Börje Jönsson
Rune Elofsson

Redaktionskommitté för vår tidning:
Redaktör: Elisabeth Leek
Börje Jönsson

Släktbandet är en periodisk medlemstidning som utkommer med 4 nummer / år.
Ansvarig utgivare:  Elisabeth Leek

Hemsidans ansvarig Elisabet Artmark Arvidsson
St. Hornsved, 575 97 Ingatorp, 
telefon 0381-214 26,       eyarvidsson(at)gmail.com


Har Ni tips om hur tidningen kan utformas, tag kontakt med någon i redaktionskommittén
Skicka gärna in frågor, efterlysningar, antavlor, artiklar, förslag till evenemang, m m.