Bli medlem

Medlemsavgifter 2017

Enskild medlem 120:- 

Familjemedlem 30:-
Juniormedlem 25:- (medlem som under året fyller högst 25 år)

Medlemsavgiften kan sättas in på bankgiro 218-0537. 

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald. 

Glöm inte att på inbetalningen ange klart vem som betalt medlemsavgiften.

Du kan också ta kontakt med kassören Britt Jönsson, Klosterstigen 9, 575 37 Eksjö, eller via e-post: britt.jn[at]hotmail.com (byt ut [at] mot @)