Bli medlem

Medlemsavgifter 2020

Enskild medlem 130:- 

Familjemedlem 35:-
Juniormedlem 25:- (medlem som under året fyller högst 25 år)

Medlemsavgiften kan sättas in på bankgiro 218-0537. 

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald. 

Glöm inte att på inbetalningen ange klart vem som betalt medlemsavgiften.

Du kan också ta kontakt med kassören Lena Liljedahl, Blåsippevägen 8, 575 37 Eksjö eller via e-post: lcliljedahl[at]gmail.com (byt ut [at] mot @)


Du som är medlem i Eksjöbygdens släktforskarförening är endast noterad i vårt medlemsregister med namn och adress utan personnummer. Medlemsregistret tillhör endast Eksjöbygdens släktforskarförening och handhas bara av styrelsen till utskick och information om föreningens verksamhet. Personuppgiftansvarig är styrelsen.