Torpvandring

med Rickard Samuelsson 
Plats: samling vi Hässleby kyrka, Mariannelund
Tid:  26 april jk 10:00 
Vår ciceron är Rickard Samuelsson som tar oss med till platser som ligger under Wallnäs AB:s ägor. Bland annat besöks Gäddhemmet, Brånseryd mm. Vi avslutar med besök vid herrgården i Vallnäs ohc tittar på deras lilla gårdsmueum. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar